Prisliste privat og bedrift

 

Oversikt over priser, renter og gebyrer.

 

For å laste ned prislisten som PDF, klikk her.

Boliglån

Boliglån for unge under 34 år

Priser fra 24.08.2023

Nominell rente Effektiv rente
Boliglån ung, første bolig inntil 85% av markedsverdi fra 5,24 % fra 5,43 %
Boliglån ung, inntil 85 % av markedsverdi fra 5,39 % fra 5,58 %

Boliglån for unge inntil 85 % av markedsverdien. Prisene forutsetter lønnsinngang og bruk av banken i det daglige.
Priseksempel 1 - Boliglån ung, første bolig:
Nominell rente 5,24 %. Effektiv rente 5,43 %. Etableringsgebyr kr 2.000, depotgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 60. Annuitetslån kr 2.5 millioner, 25 års nedbetaling. Totalt kr 4.511.800 med månedlig terminbeløp kr 15.026
Priseksempel 2 - Boliglån ung:
Nominell rente 5,39 %. Effektiv rente 5,58 %. Etableringsgebyr kr 2.000, depotgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 60. Annuitetslån kr 2.5 millioner, 25 års nedbetaling. Totalt kr 4.578.400 med månedlig terminbeløp kr 15.248
* Renten på nedbetalingslån tilføres ved terminforfall og er beregnet med 12 terminer i året.
** Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Boliglån og refinansiering
Priser fra 24.08.2023 Nominell rente Effektiv rente
Boliglån inntil 50 % av markedsverdi over 4.millioner fra 5,34 % fra 5,53 %
Boliglån inntil 50 % av markedsverdi under 4.millioner fra 5,49 % fra 5,69 %
Boliglån inntil 85 % av markedsverdi fra 5,90 % fra 6,12 %
Flexilån med pant i fast eiendom inntil 60 % av markedsverdi fra 5,59 % *

Prisene forutsetter lønnsinngang og bruk av banken i det daglige.
Priseksempel 1 - Boliglån inntil 50 % av markedsverdi over 4.millioner:
Nominell rente 5,34 %. Effektiv rente 5,53 %. Etableringsgebyr kr 2.000, depotgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 60.  Annuitetslån kr 2,5 .millioner, 25 års nedbetaling. Totalt kr 4.556.200 med månedlig terminbeløp kr 15.174
Priseksempel 2 - Boliglån inntil 50 % av markedsverdi under 4.millioner:
Nominell rente 5,49 %. Effektiv rente 5,69 %. Etableringsgebyr kr 2.000, depotgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 60.  Annuitetslån kr 2,5 .millioner, 25 års nedbetaling. Totalt kr  med månedlig terminbeløp kr15.397
Priseksempel 3 - Boliglån inntil 85 %:
Nominell rente 5,9 %. Effektiv rente 6,12 %. Etableringsgebyr kr 2.000, depotgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 60. Annuitetslån kr 2.5 millioner, 25 års nedbetaling. Totalt kr 4.812.166 med månedlig terminbeløp kr 16.041
Priseksempel 4 - Fleksilån:
* Flexilån: Effektiv rente er avhengig av utnyttelsesgrad. Beregnet som et annuitetslån med 100% utnyttelse på kr 2,5 millioner med nedbetalingstid på 25 år. Etableringsgebyr kr 2.000, depotgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 75. Nominell rente 5,59%. Effektiv rente 5,81 %. Totalt kr 4.675.996, terminbeløp kr 15.587/mnd.
** Renten på nedbetalingslån tilføres lånet ved terminforfall og er beregnet med 12 terminer i året.
*** Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Byggelån og kreditter
Priser fra 11.04.2023  Nominell rente Merknad 
Byggelån fra 7,20 %  0,33 % provisjon per kvartal per bevilgning
Lønnskontokreditt  fra 19,30 % 0,33 % provisjon per kvartal per bevilgning 

Prisene på boliglån forutsetter at du har lønnsinngang og bruker banken i det daglige.
Garantier: Provisjon beregnes forskuttvis og forfaller til betaling hvert kvartal.
Rammelån: Rente / provisjon belastes konto månedlig. Effektiv rente er avhengig av utnyttelsesgrad.
* Vi tar forbehold om feil i prislisten.


Kostnader
Priser fra 09.04.2019  Pris  Merknad 
Etableringsgebyr boliglån 0,2 % av lånebeløp Minimum 2.000 kr til maksimum 10.000 kr 
Etableringsgebyr byggelån 0,2 % av lånebeløp Minimum 5.000 kr.
Etablering mellomfinansiering 0,2 % av lånebeløp  Minimum 5.000 kr. 
Endring øvrige nedbetalingslån  1.000 kr   
Pantesikkerhet  2.000 kr   
Pantesikkerhet, pantefrafall, prioritetsvikelse 750 kr   
Pantesikkerhet, endre/bytte sikkerhet 750 kr   
Pantesikkerhet, nedkvittering  500 kr   
Termingebyr boliglån, belastning av konto  60 kr  Per måned/termin 
Termingebyr fleksilån,  75 kr  Per måned/termin
Termingebyr, utsendelse av giro  75 kr  Per måned/termin 
Purring, inkassovarsel, betalingsoppfordring  75 kr  Følger myndighetenes regler og satser 

Prisene på boliglån forutsetter lønnsinngang og bruk av banken i det daglige.

* Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Betaling

Dagligbank
Priser fra 01.09.2022 Pris Kommentar
Giro levert banken 50 kr
Girokvittering/oblat 20 kr
Returgiro fra Nets 120 kr
Giroutbetaling til konto 50 kr
Overføring til konto i vår bank 0 kr
Overføring til konto i annen bank 50 kr
Oppgjør av konto 50 kr
Kopi av kontoutskrift, bilag, årsoppgave 50 kr pr kopi
Kontoutskrift per post 50 kr pr utskrift
Bankremisse 100 kr
Bankboks 600 kr Vi åpner ikke nye bankboks-kontoer
Bortkommet nøkkel til boks 600 kr 1 nøkkel, skifte av lås
Bortkommet nøkler til boks 1.000 kr 2 nøkler, oppboring og skifte av lås


* Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Kontanter
Priser fra 01.09.2022 Pris Kommentar
Innskudd kontanter i automat 0 kr Kun NOK
Uttak kontanter i bankens egne minibanker 0 kr Kun NOK
Uttak kontanter i andre bankers minibanker 10 kr Kun NOK
Kontanter i butikk - privatkunder 20 kr Norgesgruppen
Kontanter i butikk - bedriftskunder 50 kr Norgesgruppen
Kjøp av veksel 5 kr Kun fra konto i banken

* Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Nett- og mobilbank
Priser fra 01.09.2022 Pris
Mobilbank 0 kr
Nettbank
0 kr
Telebank 0 kr
SMS bank 5 kr
SMS varsling 5 kr
Etablering av BankID 0 kr
Rebestilling av tapt/mistet kodebrikke 200 kr
Overføring mellom egne konti i vår bank 0 kr
Fast overføring til annen bank 0 kr
eFaktura 2 kr
AvtaleGiro 2 kr
Girokvittering / oblat 20 kr
Stoppe betaling til forfall 10 kr
Sperre AvtaleGiro-betaling 10 kr
Kontoutskrift per post 50 kr
Kontoutskrift per nettpost 0 kr

 

* Vi tar forbehold om feil i prislisten. 

Utenlandsbetaling
Priser fra 01.09.2022 Pris Kommentar
Inntil 1.000 kr 35 kr I nettbanken
Over 1.000 kr 70 kr I nettbanken
Tillegg når avsender betaler 200 kr Pluss ev. omk. i mottakerbank
Overføring 300 kr Manuell overføring
Tillegg når avsender betaler 135 kr Utenlandsk bank kan etterbelaste omk. utover 135 kr
Reklamasjoner og korrigeringer 400 kr Pluss ev. omk. i mottakerbank
Innbetaling fra utlandet under 5.000 kr 50 kr
Innbetaling fra utlandet over 5.000 kr 100 kr

* 15 kr for innbetaling med IBAN og BIC i EUR eller SEK som innfrir EU-forordning 2560/2001.
** Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Betalingskort

Bankkort for barn
Priser fra 01.05.2019  Pris  Merknad 
Bankkort for barn - juniorkort 0 kr  Fra 8 år. Verger kan sette beløpsgrense for bruk av kortet.  
Rebestilling   100 kr   
Uttak i minibank  0 kr  
Uttak i butikk 0 kr  
Uttak i utlandet  40 kr + 1% av beløpet
Valutapåslag 1.95% Ved uttak eller bruk av kort i utlandet og ved netthandel der beløp belastes i annen valuta enn NOK.

* Vi tar forbehold om feil i prislisten. 
Bankkort for ungdom
Priser fra 01.05.2019  Pris  Merknad 
Visa Online - ungdomskort  0 kr  Fra 13 år. Tilgang til netthandel ved samtykke fra verger.  
Rebestilling  100 år   
Varekjøp under 250 kr 0 kr  
Varekjøp over 250 kr  0 kr  
Varekjøp Visa 0 kr   
Uttak i minibank 0 kr  
Uttak i butikk 0 kr  
Uttak i utlandet  40 kr   + 1% av beløp
Valutapåslag 1.95%  Ved uttak eller bruk av kort i utlandet og ved netthandel der beløp belastes i annen valuta enn NOK

* Vi tar forbehold om feil i prislisten. 
Bankkort for voksne
Priser fra 01.05.2019  Pris  Merknad 
Visa Online Voksen  300 kr  Ikke årsgebyr ung konto 18-25 år 
Visa Classic  300 kr Ikke årsgebyr ung konto 18-25 år
Rebestilling  100 kr   
Varekjøp under 250 kr 3 kr Ikke gebyr ung konto fra 18-25 år
Varekjøp over 250 kr  0 kr  
Varekjøp Visa 3 kr  Ikke gebyr ung konto fra 18-25 år
Uttak i Nidaros Sparebanks minibanker  0 kr  
Uttak i andre bankers minibanker  9 kr  
Valuta i Nidaros Sparebanks minibanker  20 kr For ikke-kunder 50 kr
Uttak i butikk 0 kr  
Uttak i utlandet  40 kr  + 1% av beløp
Nødkort  1.350 kr  Utstedes av Teller 
Nødkontanter  850 kr  Utstedes av Teller
Valutapåslag 1.95% Ved uttak av penger eller bruk av kort i utlandet og ved netthandel der beløp belastes i annen valuta enn NOK
 * Vi tar forbehold om feil i prislisten. 
Kredittkort for privat og bedrift
Banken tilbyr LOKALBANK kredittkort. Se priser HER.

Innskudd

Brukskonto
Priser fra 26.03.2020 Rente Merknad
Brukskonto 0,00 % Fritt uttak, kort og regningsbetaling.
Regningskonto 0,00 % Fritt uttak, kort og regningsbetaling.
Ung 0,00 % Fra 8 år til og med 25 år. Ikke kortgebyr.

* Vi tar forbehold om feil i prislisten. 
Bufferspar
Priser fra 24.08.2023 Rente
Bufferspar 2,25 %

Innskudd forrentes med flytende rente, jfr. gjeldende prisliste. Renter kapitaliseres en gang pr år og tillegges kontoen
* Vi tar forbehold om feil i prislisten.
* For eksisterende innskudd gjelder rente fra 24.10.2023

BARNE spar
Priser fra 24.08.2023 Rente Kommentar
 Barnespar 0 - 18 år    4,0 % *   12 uttak / belastninger i tillegg til fjorårets rente 

* For eksisterende innskudd gjelder innskuddsrenten fra 24. 10. 2023
** Vi tar forbehold om mulig feil i prislisten. 
UNG spar
Priser fra24.08.2023 Rente Kommentar 
 Ungspar 0 - 25 år    4,0 % *  12 uttak / belastninger i tillegg til fjorårets rente

* For eksisterende innskudd gjelder innskuddsrenten fra 24. 10. 2023
** Vi tar forbehold om mulig feil i prislisten.

BSU - boligsparing for unge
Priser fra 24.08.2023 Beløp Rente Kommentar
BSU - Boligsparing for ungdom Inntil kr. 27 500 pr år 6,10 % * Se myndighetens regler for disposisjon

* For eksisterende innskudd gjelder innskuddsrenten fra 24. 10. 2023
** Du kan spare på BSU til og med det året du fyller 33 år. Etter fylte 34 år vil renten på BSU-konto settes lik de rentebetingelser som banken til enhver tid har på kontotype Bufferspar.
*** Vi tar forbehold om mulig feil i prislisten.
Nidaros fastrente 9/2024
Priser fra 10.08.2023 Rente Kommentar 
 Nidaros Fastrente 9/2024 4,75 % * Minimum kr. 100.000, maksimum kr. 8.000.000

 

Minsteinnskudd kr 100.000 (hvis innskudd under kr. 100.000 settes renten lik Bufferspar.) Maksimum innskudd kr. 8.000.000 (hvis innskudd over 8 mill. settes renten lik Bufferspar for beløp over 8 mill.) Fastrenteperiode 10.08.2023 – 16.09.2024. Innskuddsperiode 10.08.2023 – 16.09.2023. Sparebeløpet er trygt plassert og omfattes av Bankens sikringsfond som sikrer innskudd med inntil 2 millioner kroner per innskyter per bank.
* Vi tilbyr Fastrente i avgrensede salgsperioder. Gjeldende tilbud kan bli stoppet eller endret på kort varsel.
** Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Sparekonto med 31 dagers oppsigelse
Priser fra 24.08.2023 Beløp  Rente
Sparekonto med 31 dagers oppsigelse Minimum kr. 250.000 4,0 % *

Vilkår:
Innskudd forrentes med flytende rente, jf. gjeldende prisliste. 31 dagers oppsigelsesfrist for uttak. Det er ikke mulig å ta ut penger i oppsigelsestiden. Oppsigelse av beløp/konto skal gjøres skriftlig. Dersom innestående beløp på kontoen kommer under kr. 250 000 endres renten automatisk til 0,10 % uten forutgående varsel. Rente kapitaliseres en gang pr år; 31. desember og tillegges kontoen.
* For eksisterende innskudd gjelder innskuddsrenten fra 24. 10. 2023
** Vi tar forbehold om feil i prislisten

Depositum
Priser fra 01.09.2022 Rente   Pris  
Depositumkonto  0,40 % 750 kr

Merknad: Forutsetter at utleier er kunde og har husleiekonto i banken. Pris gjelder per konto 
* Vi tar forbehold om mulig feil i prislisten. 

Forsikring

Forsikring
Banken tilbyr forsikringer gjennom Frende Forsikring. Sjekk priser HER.

Lån til bil og andre kjøretøy

Lån til bil, grønt billån og andre kjøretøy
Banken tilbyr salgspantlån gjennom Brage Finans. Se prisliste HER.

Fond- og aksjesparing

Fondsparing
Banken tilbyr fondsparing gjennom Norne Securities. Se prisliste HER.
Aksjesparing
Banken tilbyr aksjesparing gjennom Norne Securities. Se prisliste HER.

Bedrift

Cash management
Priser fra 01.09.2022  Pris  Kommentar 
     
AvtaleGiro mottaker    
Etablering 1.500 kr  
Avtalepris 90 kr  
Varsling til betaler via bank 4,25 kr   
Bytte av KID 500 kr   
     
Direkte remittering    
Filforsendelse Nets 3 kr  
Etablering 500 kr  
Avtalepris 90 kr  
Transaksjonskostnad med KID 3 kr  
Transaksjonskostnad uten KID 3,00  
     
Integrasjon regnskap - bank    
Transaksjonskostnad 3 kr  
Etablering 
500 kr
 
Avtalepris   90 kr  
     
eFaktura    
Etablering 8.000 kr  
Avtalepris 90 kr   
Betalingskrav 3 kr  
     
eGiro (Cremul)    
Etablering 500 kr  
Avtalepris 90 kr  
Transaksjonskostnad 3 kr  
     
OCR    
Etablering 500 kr  
Avtalepris 90 kr  
Returdata 3 kr  
Filforsendelse fra Nets 3 kr  
Endring av KID 500 kr  
Returdata med feil i KID 1 kr  
Feilliste OCR 250 kr  
     
Utenlandsbetaling    
Overføring 300 kr  
Tillegg når avsender betaler 135 kr  Utenlandsk bank kan etterbelaste omk.
Reklamasjoner 400 kr  I tillegg til ev. omk. i mottakerbank
     
Andre tjenester    
Betalingsterminal 0,20 kr  
  100 kr  
Giro levert/ sendt banken 50 kr  
Girokvittering/ oblat 50 kr  
Giroutbetaling til konto 50 kr  
  300 kr  
Inkasso 70 kr  
Manuell utenlandsbetaling, hasteoverføring 500 kr  

Revisorbekreftelse 2.000 kr  
Nattsafe tilbys ikke, kontakt NOKAS    
Veksel tilbys ikke, kontakt NOKAS  

 

* Vi tar forbehold om feil i prislisten. 
Nettbank
Priser fra 01.09.2022  Pris 
Nettbank utland 150 kr
Nettbank integrert 250 kr
Rebestilling BankID 100 kr
Betaling med KID 3 kr
Betaling uten KID 3 kr 
Lønnsutbetaling 2 kr
OCR-retur 3 kr
Overføring mellom egne konti 0 kr
Fast overføring til annen bank 0 kr
Overføring utland inntil NOK 1.000 kr 35 kr
Overføring utland over NOK 1.000 kr 70 kr
Utbetalingsanvisning 70 kr
Girokvittering/ oblat 50 kr
Kontoutskrift per post 50 kr
Kontoutskrift i nettbank 0 kr
KAR etablering 500 kr
KAR spørring 3 kr
   
Utenlandsbetaling  
Inntil 1.000 kr 35 kr 
Over 1.000 kr 70 kr 
Tillegg når avsender betaler 200 kr 
Kompletteringsgebyr 100 kr 
Reklamasjoner 200 kr

 

* Vi tar forbehold om feil i prislisten. 
Sparekonto med 31 dagers oppsigelse
Priser fra 24.08.2023 Beløp Rente
Sparekonto med 31 dagers oppsigelse Minimum kr. 250.000 4,0 % *

Innskudd forrentes med flytende rente, jfr. gjeldende prisliste 31 dagers oppsigelsesfrist for uttak. Det er ikke mulig å ta ut penger i oppsigelsestiden. Oppsigelse av beløp / konto skal gjøres skriftlig. Dersom innestående beløp på kontoen kommer under kr. 250 000 endres renten automatisk til 0,10 % uten forutgående varsel. Rente kapitaliseres en gang pr år - 31. desember og tillegges kontoen.
* For eksisterende innskudd gjelder innskuddsrenten fra 24. 10. 2023
** Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Bufferspar for bedrift

Se vilkår under Innskudd, Bufferspar.