Valgurne Nidaros Sparebank

Innskytervalg 27. februar

Forstanderskapet er bankens høyeste organ og som kunde hos oss kan du påvirke hvem som skal være medlemmer. Innskytervalget finner sted i bankens lokaler 27. februar

Hent stemmeseddel 🗳️

Kundevalg 2024 - valgliste

Forstanderskapet er bankens høyeste organ og som kunde hos oss kan du påvirke hvem som skal være medlemmer.
Som tidligere kunngjort skal det avholdes valgdag for kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i banken.

 

Valget avholdes i bankens lokaler:

  • Klæbu, tirsdag 27. februar kl. 09:00 - 15:00
  • Gryta, tirsdag 27. februar kl. 09.00 – 15.00

 

Det skal velges 2 faste medlemmer for 4 år, og ett varamedlem for 2 år.

 

Faste medlemmer på valg etter innstilling fra valgkomiteen:
Finn Harald Bye
Arne Julius Maske

 

Varamedlem på valg etter innstilling fra valgkomiteen:
Heidi Sjølie

 

Hvem har stemmerett?
De kunder som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst kr. 2.500 er stemmeberettiget. Hvert kundeforhold gir èn stemme. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmektig.

 

Hvem kan velges?
Bankens myndige personlige innskudds- og utlånskunder kan velges som medlem eller varamedlem til bankens forstanderskap som representant for kundene. Enhver som kan velges er pliktig til å motta valg som medlem eller varamedlem med mindre de har tjenestegjort som medlem av forstanderskapet eller styret i banken i minst en valgperiode. Stemmegivning Stemmegivning gjøres ved personlig oppmøte i bankens lokaler.

 

Valgliste
Valgliste er utarbeidet av valgkomiteen på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger.