Har du mottatt en SMS om kundeerklæring?

Vi er pliktige til å kjenne våre kunder. Derfor er det viktig at du svarer på kundeerklæringen.