Innskytervalg 27. februar

Valgkomiteens valgliste for innskytervalget 27. februar er klar

Forstanderskapet er bankens øverste organ og som kunde hos oss kan du påvirke hvem som skal være medlemmer.

Det skal holdes valg for innskyternes medlemmer til forstanderskapet. Valgdag er satt til 27. februar.

 

Kandidatene er oppført etter innstilling fra valgkomiteen. Benthe Dragset og Anita Olsen ikke tar gjenvalg og går ut av forstanderskapet. 

  1. Lene Fjærvik Stortiset
  2. Helle Lundereng

Kandidatene velges for 4 år. 

 

Hvem har stemmerett?

Myndige kunder som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst kr. 2.500 er stemmeberettiget. Hvert kundeforhold gir èn stemme. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmektig.

Dette er valgkomiteens innstilling/stemmeseddel (pdf) og oversikt over sittende medlemmer og varamedlemmer.  

 

Avstemming: 

Det skal avgis stemme for inntil 2 kandidater. Stemme avgis på en av følgende måter:

  1. Sett X i avkryssingsboksen for de kandidaten som ønskes valgt (altså 2 avkryssinger)
  2. Stemmegiving skjer kun ved personlig oppmøte på valgdagen  – 27.februar

Følgende fører til at stemmeseddelen forkastes:

  1. Det er ført opp andre kandidater
  2. Det er krysset av for flere enn 2 kandidat

 

Opptelling: 

Gyldige avgitte stemmer summeres. De som har fått flest stemmer er valgt som nytt medlem av Nidaros Sparebanks forstanderskap, som representant for innskyterne.