God rente på innskudd

Ønsker du trygg og forutsigbar sparing? Da kan du velge Nidaros Fastrente 03/2023.

  • 1 års fastrente 1,35 %
  • Fastrenteperiode 15.03.2022 – 01.03.2023
  • Minsteinnskudd kr 100.000 (innskudd under 100.000 har rente lik kontoen Spar)
  • Maks innskudd kr 8.000.000 (innskudd over 8 mill. har rente lik kontoen Spar for beløp over 8 mill.)
  • Innskuddsperiode 15.03.2022 – 01.05.2022
  • Ingen uttak i perioden. 

Vi tilbyr Fastrente i en avgrenset salgsperiode. Gjeldende tilbud kan bli stoppet eller endret på kort varsel.

Til informasjon omfattes sparebeløpet av Bankens sikringsfond som sikrer innskudd med inntil 2 millioner kroner per innskyter per bank. 

 

Er dette aktuelt for deg? Send e-post til post@nidaros-sparebank.no, så hjelper vi deg.