Viktig informasjon!

Betaling til og fra Russland

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som den norske regjeringen umiddelbart varslet at Norge ville slutte seg til. 

Det er stor usikkerhet knyttet til betalinger til og fra Russland. Transaksjoner kan bli frosset eller avvist. Hvis man ønsker å gjennomføre en pengetransaksjon til Russland eller russisk borger, må man undersøke om det kan rammes av forbud på grunn av finansielle restriksjoner. Du som kunde må selv vurdere risikoen.

Få mer informasjon på Utenriksdepartementets sider.