Mer enn penger

Hos Nidaros Sparebank får du mer enn penger

• Vi er lett å kontakte
• Du får alltid personlig oppfølging
• Du får kloke og raske svar
• Vi skaper muligheter

Vi viser deg rammene for et godt økonomisk liv og hjelper deg med å oppfylle drømmene dine. Du blir sett og godt ivaretatt. I gode tider skaper vi nye muligheter og i utfordrende tider får du ekstra god oppfølging. Bankens ansatte er ekte folk som er lett å prate med. Du drar nytte av vår solide kompetanse og lange erfaring.

Banken har et sterkt samfunnsengasjement og gir gaver og inngår sponsoravtaler som bidrar til økt aktivitet og engasjement i nærmiljøet. Vi har lange tradisjoner for å bidra innen idrett, kultur og kunnskapsbygging fordi vi bryr oss om kundene og lokalsamfunnet.