Gavetildeling

Nå er det mulig å søke om gave til allmennyttige formål. Banken gir gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet - for livet er mer enn penger.

  • Søknadsfrist: 20. november!
  • Resultatet blir lagt ut på bankens hjemmeside innen 1. desember.
  • Mottakere av gave blir kontaktet.
  • Les mer i bankens retningslinjer for gavetildeling. 

Søk om gave her 

Lykke til!