Innskytervalg

Forstanderskapet er bankens høyeste organ og som kunde hos oss kan du påvirke hvem som skal være medlemmer.

Det skal avholdes valg for innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i banken. Valgdag er satt til 26. januar 2022.

Forslag til kandidater
Som kunde har du mulighet til å foreslå kandidater som valgkomiteen kan vurdere før de gir sin innstilling.

Det skal velges 1 medlem for 4 år. 

Medlemmer på valg:

  • Leif Reidar Solem

Hvem kan velges?

Bankens myndige personlige innskudds- og utlånskunder kan velges som medlem eller varamedlem til bankens forstanderskap som representant for kundene. Enhver som kan velges er pliktig til å motta valg som medlem eller varamedlem med mindre de har tjenestegjort som medlem av forstanderskapet eller styret i banken i minst en valgperiode.

Frist for å levere forslag til kandidater er 29. desember kl. 14.00. Forslag sendes til tt@nidaros-sparebank.no.