Nidaros Sparebank

Vi har vært her lenge - siden du måtte ta på finstasen, og gå i banken for å be om lån. I dag trenger du ikke å velge banken på hjørnet. Men en lokal bank har sine fordeler. Vi kjenner deg like godt som byen vår. Derfor kan vi gi deg gode råd - raskt. Og med tett oppfølging blir personlig kjennskap til nye muligheter.

Vi ønsker å tilby deg mer enn penger

Vi viser deg rammene for et godt økonomisk liv og hjelper deg med å oppfylle drømmene dine. Du blir sett og godt ivaretatt. Vi ønsker å kjenne deg. I gode tider skaper vi nye muligheter og i utfordrende tider får du ekstra god oppfølging fra en solid makker. Bankens ansatte er ekte folk som er lett å prate med. Du drar nytte av vår solide kompetanse og lange erfaring. Vi er profesjonelle og strekker oss langt for å finne gode løsninger for deg.

Banken har et sterkt samfunnsengasjement og gir gaver og inngår sponsoravtaler som bidrar til økt aktivitet og engasjement i nærmiljøet. Vi har lange tradisjoner for å bidra innen idrett, kultur og kunnskapsbygging.

Vi bryr oss om kundene og lokalsamfunnet.

Bli med og skap et levende lokalsamfunn

Ved å være kunde i Nidaros Sparebank er du med og bidrar til et aktivt og levende lokalsamfunn. I 2020 ga banken 2,2 millioner kroner fra overskuddet, tilbake til lokalsamfunnet.