Ny allianse

I 2016 ble vi med på en strategisk prosess sammen med en del andre, lokale sparebanker. Det kan vel i korthet formuleres som at vi opplevde å betale for mye, få for lite igjen for det arbeidet vi gjorde og samtidig ha for liten innflytelse på vår egen fremtid. Det endte med at vi sa opp den såkalte «grunnpakken» med Eika Gruppen AS tidlig i 2018, en avtale med 3 års oppsigelse etter første årsskifte. Sammen med 9 andre banker (her i området er Aasen, Selbu, Stadsbygd, Ørland og Tolga Os også med) trådte vi ut av Eika Gruppen sitt banksamarbeid den 24.10 (sist søndag). Et av målene vi hadde var å halvere såkalte alliansekostnader, og etter ca. 3,5 års arbeid vil de faktisk bli ca. halvert fra nyttår. I tillegg har vi sammen med de 9 andre bankene bygget en ny og mer smidig allianse (LOKALBANK-alliansen) som er lokalisert i Trondheim med drøyt 10 ansatte spesialister relatert til bankdrift. Her har i tillegg alle bankene like stor innflytelse med 1 stemme hver, og vi har stor likhet i bedriftskulturen i de ulike bankene.  

De siste årene har vi brukt godt, for å planlegge endringer i noen IT-systemer, endringer i en del infrastruktur og ikke minst på å finne nye underleverandører og samarbeidspartnere. Som en enkelt liten bank har vi ikke mye innkjøpsmakt, men når et titalls banker med rundt 140.000 kunder drar på handlerunde blir det noe helt annet. Vi hadde 3-7 alternativer på de fleste områder, og så har vi til slutt endt opp med en preferert samarbeidspartner pr. produktområde. Noen til bankens eget, interne bruk og de fleste for å kunne gi våre bankkunder best mulig produkter og tjenester fremover. Og jeg tror i all beskjedenhet at vi har endt opp med produkter som enten er minst like gode eller bedre enn det vi kunne tilby tidligere.

Første nye leverandør og samarbeidspartner var Brage Finans, som vi lanserte tidlig i 2021. (De vil også komme med et tilbud på leasing.) Brage sine produkter har vært veldig godt mottatt i det profesjonelle markedet her i regionen. Vi gikk også inn som eiere i selskapet i juni 2021. I tillegg har vi valgt samarbeidspartner på kredittkort (fortsatt Eika Kredittbank), skadeforsikring (Frende forsikring), livsforsikring (Frende forsikring), sparing, plassering og aksjehandel (Norne Securities) og pensjon (Nordea Liv). Våre kunder har selvsagt fortsatt avtaler med og produkter fra våre tidligere samarbeidspartnere, og kundene skal ha mottatt informasjon fra en del av disse om at de fortsatt selvsagt kan bli ivaretatt der om kundene ønsker det.

Vi ønsker for vår del selvsagt å ha med våre kunder over til våre nye samarbeidspartnere, det å være helkunde og å tilby 1 kontaktperson på alt av finansielle tjenester er en del av vårt DNA. Men basert på inngåtte avtaler kunne vi ikke si noe om våre nye samarbeidspartnere før i dag (25.10.) Vi har med andre ord fortsatt fullt sortiment av både banktjenester og tilleggsprodukter, men noen av underleverandørene er byttet ut. Og om du ønsker det så er våre rådgivere parate til å hjelpe deg over på nye produkter og tjenester snarest. Allerede i dag opplevde vi et rush av kunder som tok kontakt for å bytte. Da er det bra at vi for drøyt 2 uker siden engasjerte ikke mindre enn 4 vikarer som i hvert fall skal jobbe for oss ut november for på kunne ta vare på alle ekstra kundehenvendelser. Jeg håper vi får gleden av å tilby nye produkter og tjenester til alle våre kunder snarest, det er bare å ta kontakt og så kommer vi evt. tilbake til deg om vi ikke kan svare med en gang. Vi lever av og for våre kunder, kort fortalt.»

 

Les flere kronikker fra Banksjefen her:

Banksjefens hjørne