Banksjefens hjørne

Banksjefen skriver kronikker om aktuelle tema. I banksjefens hjørne kan du få en oppdatering på den økonomiske situasjonen og hva som påvirker den.