Klagehåndtering

Din tilbakemelding er viktig for oss. Vi forbedrer oss kontinuerlig, og tilbakemeldinger fra våre kunder hjelper oss med dette.

Hvis du er misfornøyd med noe, eller har andre tilbakemeldinger, ber vi deg benytte kontaktinformasjonen til høyre for å komme i kontakt med oss. Send oss en e-post, eller kontakt oss pr. telefon. Eventuelt kan du ta direkte kontakt med din kunderådgiver.

Dersom du, etter dialog med oss eller din kunderådgiver, ønsker å rette en formell klage ber vi deg fylle ut dette skjemaet. Vennligst inkluder nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen. Skjemaet kan returneres pr. post eller ved personlig oppmøte i banken.
Vi vil deretter sende deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager besvares skriftlig av banken, klager som ikke medfører fullt medhold skal begrunnes. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares i 5 år etter at klagebehandlingen er avsluttet.

Gjelder klagen forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til tjenesteleverandør.

Skulle du oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemda på følgende adresse:

Finansklagenemda Pb. 53, Skøyen 
0212 Oslo 
www.finkn.no

Takk for at du velger Nidaros Sparebank.