Egen pensjonskonto for bedriften og ansatte

Har du full oversikt over din pensjon? En egen pensjonskonto har til hensikt å gjøre pensjon mer oversiktlig for de ansatte – de vil få bedre oversikt over opptjent pensjon fra forskjellige arbeidsgivere, og større eierskap til egen pensjon.

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto har til hensikt å gjøre pensjon mer oversiktlig for de ansatte, og bidra til mer effektiv forvaltning av pensjonssparingen. Ansatte vil få bedre oversikt over opptjent pensjon fra forskjellige arbeidsgivere, og større eierskap til egen pensjon. Tidligere har mange hatt pensjonen sin plassert hos ulike pensjonsleverandører, som kan gjøre det vanskelig å få oversikt. 

Lovendringen innebærer at ansattes innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere blir samlet på ett sted - alt i én egen pensjonskonto. 

Ved å samle pensjonen vil de ansatte i tillegg slippe å betale administrasjonskostnader for flere pensjonskapitalbevis hos ulike tilbydere. (Fripoliser inngår ikke).  

 

 

Dette betyr lovendringen for pensjonen til de ansatte:

  • Mer effektiv forvaltning
  • Mindre kostnader
  • Økt oversikt og innflytelse
  • Nøytralt ved jobbskifte

Arbeidsgivers informasjonskrav:

Arbeidsgiver har ansvar for å informere de ansatte om egen pensjonskonto, og bidra til å øke bevisstgjøringen og forståelsen av pensjon. Dette slik at de ansatte er bedre rustet til å ta aktive og gode valg rundt egen pensjon. Nordea Liv, som pensjonsleverandør, tilrettelegger for at du som arbeidsgiver formidler nødvendig informasjon til de ansatte og på den måten oppfyller informasjonskravet. 

Pensjonsappen Nordea Boost

 Nordea Boost gir dine ansatte bedre oversikt over og forståelse av egen pensjon. Her får de en samlet oversikt over pensjonsavtalene sine og kan regne ut forventet lønn som pensjonist. 

I appen kan de også enkelt ta flere smarte grep som kan bidra til å øke pensjonen. Ved å løfte de ansattes kompetanse rundt pensjon, bidrar Nordea Boost med å ivareta bedriftens informasjonskrav.  

Her får de ansatte også økt kjennskap til pensjon som et viktig ansattgode. Gjennom Bedriftsdialogen kan du som arbeidsgiver enkelt fortelle om og dele Nordea Boost med de ansatte.  

Sjekk ut appen her hos vår samarbeidspartner Nordea Liv 

Har du spørsmål?

Jeg er her for å hjelpe deg