Oppdatering av kundeerklæring

Vi er pliktige til å kjenne våre kunder. Derfor er det viktig at alle kunder forteller oss hva de skal bruke banken til. Vi og våre samarbeidspartnere kontakter våre kunder jevnlig for å sikre  at informasjon som er registrert på deg er oppdatert.

Velg kundeerklæring:

Logo Nidaros Sparebank

Kundeerklæring – Nidaros Sparebank (Privat)

Oppdater kundeerklæring for produkter som gjelder Nidaros Sparebank.

Kundeerklæring – EBK

Oppdater kundeerklæring for deg som har lån i Eika boligkreditt (velg "Gå til signering").

Kundeerklæring – LBkredittkort

Oppdater kundeerklæring for deg som har kredittkort fra LOKALBANK.

Logo Nidaros Sparebank

Kundeerklæring – Nidaros Sparebank (Bedrift)

Kundeerklæring for deg som svarer på vegne av din bedrift.

Kundeerklæring på papir

Dersom du ikke har Bank-ID, kan du fylle ut kundeerklæringen på papir. Dette gjelder kun for kundeerklæringer til Nidaros Sparebank. Skal du fylle ut kundeerklæring for Eika Boligkreditt eller LBkredittkort, benytt den digitale løsningen. Hvis du ikke har mulighet til det, kontakt vårt kundesenter eller din rådgiver i banken.

  1. Print ut & svar på kundeerklæring.
  2. Signer kundeerklæringen med din underskrift.
  3. Send oss den ferdig utfylt kundeerklæring, enten via post eller sikker melding i nettbanken din.
    Kundeerklæringen sendes til: Nidaros Sparebank ved Postboks 300, 7541 Klæbu

Hvorfor svare på kundeerklæringen?

Bankene er pålagt et samfunnsansvar for å hindre:

  • Hvitvasking
  • Terrorfinansiering
  • ID-tyveri

For å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri er vi forpliktet til å vite hvem du er og hvordan du bruker banken.

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Det innebærer at du må svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken slik at informasjonen vi har om deg er korrekt. Vi må også vite om eventuell skatteplikt og utbetalinger til utlandet, samt opplysninger om du er en politisk eksponert person (PEP).  

Ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter dersom du har spørsmål.