Administrasjon

Bjørn A. Riise

Banksjef

Mobil 922 18 922

Bård Einar Brenne

Kredittsjef

Mobil 911 24 266

Torleif E. Lia

Risk manager

Mobil 930 27 317

Thomas Ulset

Compliance manager

Mobil 406 39 842

Torill Tveit

Leder marked

Mobil 971 03 408

Arne Jomar Rundhaug

IT-ansvarlig

Mobil 922 18 176

Morten. N. Pedersen

Trainee

Mobil 928 53 436