Sparing i fond

Langsiktig sparing med avkastning

Samtykke - flytting av fond til Norne